Reklamáció

Ez az oldal két éves jogi reklamációra szolgál. Ha a termék visszaküldését / nem megfelelő termék szerződéstől való elállást 30 napon belül kereste, kattintson ide.

Garancia időtartama és a termék élettartama

A garancia időtartama és a termék élettartama nem ugyanaz. A termék élettartama a használat módjától és intenzitásától függ, és nem mindig egyezik meg a garancia időtartamával. Ez azt jelenti, hogy intenzív használat esetén az élettartam rövidebb lehet, mint a garancia időtartama.

A garancia időtartama 24 hónap, és a termék átvételétől kezdődik.

Hogyan jár el reklamáció esetén? A reklamáció csak a garancia időtartama alatt érvényesíthető, azaz 24 hónapon belül a termék átvétele után. Ha a terméken hiba jelentkezik, a reklamációt haladéktalanul be kell jelenteni. A további használat további hibák kialakulását, a termék értékének csökkenését eredményezheti, és a reklamáció elutasításának okává válhat.

A reklamált terméknek teljesnek kell lennie (például nem elegendő csak egy cipő, hanem az egész pár), tisztának, száraznak és higiénikusnak kell lennie. A reklamáció bejelentésekor be kell bizonyítani a termék vásárlását a looke.hu webáruházból, lehetőleg vásárlási igazolással (nyugtával vagy számlával).

Az internetes rendeléssel kapcsolatos összes reklamációt postai úton vagy futárszolgálattal a Looke címére küldje el: Na Hutích 582/3, 160 00, Prága 6, Csehország, utánvéttel!

A számla másolatának közvetlenül a reklamáció okát kell tisztázni, röviden leírni a keletkezett hibát, vagy használhatja reklamációs lapunkat, ahol minden szükséges információt kitölt. Ha javítható hiba van, a vásárlónak jogában áll ingyenes, időben és megfelelően elvégezni a javítást. Ezt a hibát azonnal elhárítjuk, de legkésőbb 30 napon belül a reklamáció bejelentésétől számítva. Ha a hiba olyan, ami nem megfelelő és aránytalan a termék használatához (például a cipő más célra történő használata, mint amire készült), akkor megállapodás szerint a termék javítását szakemberrel díj ellenében biztosítjuk.

Reklamációk postázási címe:

"REKLAMÁCIÓ" Looke Na Hutích 582/3 160 00, Prága, Csehország

Nelepte küldjön reklamációs csomagot. A csomagot nem fogadják el, és visszaküldik a feladónak!

További információkért lépjen kapcsolatba velünk: info@looke.hu


Reklamációs rendelkezés

A reklamációs rendelkezés világosan meghatározza a vevő és a LOOKE COMPANY s.r.o. közötti postafolyamatot. Abban az esetben, ha a LOOKE COMPANY s.r.o. minden erőfeszítése ellenére is jogos reklamációs ok merül fel a vásárló részéről a kínált termék magas minőségének megőrzése érdekében, az alábbi lépéseket kell követni.

Hibák előfordulásának megelőzése

A termék kiválasztásakor fontos, hogy az választott típus és méret pontosan megfeleljen a vásárló igényeinek. A vásárlónak a termék megvásárlása előtt figyelembe kell vennie a használat célját, a kialakítást, a anyagösszetételt és a termék gondozásának módját. Csak a funkcionális, termékválasztásból adódóan, és méretileg megfelelő termék biztosítja a termék használati értékét és célját. A termék túlzott használata vagy nem megfelelő célra való használata negatívan befolyásolhatja a termék funkcióit és élettartamát. A termék megfelelő és rendszeres karbantartása előfeltétele a jó állapotú és teljesen működőképes terméknek. Segítünk abban, hogyan kell megfelelően gondoskodni a kabátokról.

Általános jótállási feltételek

A vevő jogait a vásárlási szerződés megsértéséért és a termék hibájáért (a továbbiakban: reklamáció) mindig ezen reklamációs rendelkezéseknek megfelelően kell érvényesíteni, amelyek a vásárló és a eladó közötti vásárlási szerződés szerves részét képezik. Az eladónak kötelessége a vevőt megfelelően tájékoztatni a reklamációs rendelkezések tartalmáról (például üzletben elhelyezett kiadványok, www oldalak közzététele). Abban az esetben, ha a vásárló megállapítja, hogy a termék nem felel meg a vásárlási szerződésnek az átvételkor, vagy ha a terméken hiba jelentkezik, a vásárló jogosult reklamálni az eladónál. Nem tekintendő vásárlási szerződés megsértésének vagy a termék hibájának, és nem lehet reklamálni, ha: a termék tulajdonságainak megváltozása az elhasználódás vagy helytelen használat, tárolás, beavatkozás vagy mechanikai sérülés következménye a termék tulajdonságainak megváltozása a szükséges karbantartás elmulasztásából vagy annak helytelen elvégzéséből ered a reklamáció olyan hibát érint, amelyért alacsonyabb árat állapítottak meg ha használt termékről van szó, és a hiba a termék átvételekor már fennállt, vagy ha a hiba mértéke megfelel a termék átvételekor fennálló használati időnek vagy kopásnak, amelyet a vásárló átvételkor tapasztalt a termék teljesen elhasználódott a használati érték keretein belül

Reklamáció érvényesítése

A reklamáció érvényesítése csak postai úton vagy futárszolgálattal lehetséges. A vásárlónak a hiba felfedezése után haladéktalanul reklamálnia kell. Abban az esetben, ha a vásárló a hibát felfedezését követően továbbra is használja a terméket, és ezáltal nagyobb kárt okoz, a reklamációt nem fogadják el. A vásárlónak igazolnia kell, hogy reklamációjának jogos adatai, azaz a vásárlás helyét és idejét és a vásárolt termék árát igazolja. A fenti követelményeket a vásárló a vásárlási számlával, garancialevéllel vagy más hitelesített módon igazolhatja.

Jótállási idő

A reklamáció érvényesítésének határideje (jótállási idő) 24 hónap, és a vevő által történő átvételtől számított, hacsak nem állapít meg külön jogszabály hosszabb jótállási időt. A használt termékekre vonatkozóan a jótállási idő legfeljebb 12 hónap lehet. Az eladónak azonban kötelessége megállapodni a vevővel erről a tényről, és a megállapított jótállási időt feljegyezni a termék értékesítésének igazolásán. A reklamációra való jog elveszik, ha a jótállási időn belül nem kerül érvényesítésre. A reklamáció érvényesítése és a javítás befejezésének időpontja közötti időtartamot nem számítják be a jótállási időbe. Amennyiben a terméket vagy annak részeit cserélik, a jótállási idő újraindul a termék átvételétől. A jótállási időt nem lehet összekeverni a termék élettartamával, azaz azzal az időszakkal, amely alatt a termék a megfelelő használat és karbantartás mellett, tulajdonságai, célja és használatának intenzitása figyelembevételével, képes maradni.

Reklamáció kezelése

A reklamációt, beleértve a hiba eltávolítását, a bejelentéstől (átvételtől) számított 30 napon belül kell rendezni, hacsak az eladó és a vevő nem állapodik meg hosszabb határidőben. Ezen határidő lejárta után a vásárlónak ugyanazok az jogai állnak rendelkezésre, mintha olyan hibáról lenne szó, amelyet nem lehet kijavítani. Az eladónak joga van saját hatáskörben dönteni a reklamációról, és nem köteles az eladó kérelmét harmadik fél által megítélni. Az eladó továbbá joga van saját hatáskörben dönteni a jótállási javítás módjáról. A vásárló nem adhatja át a terméket harmadik félnek az eladó beleegyezése nélkül. Ebben az esetben a vásárló elveszíti a díjmentes javításra való jogát. A vásárlónak kötelessége átvenni az elküldött terméket. Amennyiben a vásárló nem veszi át a terméket a megjelölt időpontban, és ha ebben az időszakban legalább egyszer figyelmeztették a termék átvételére, az eladónak joga van a terméket megsemmisíteni.

A reklamáció után a terméket a DPD / PACKETA szállítószolgálattal küldjük vissza.

Vásárlási szerződés megsértése

Abban az esetben, ha a termék átvételekor a vásárló által nem felel meg a vásárlási szerződésnek, a vásárlónak joga van arra, hogy az eladó ingyenesen és indokolatlan késedelem nélkül azonnal megfeleljen a terméknek a vásárlási szerződéssel összhangban lévő állapotba hozásához, a vásárló kérésének megfelelően vagy a termék cseréjével vagy javításával. Ha ez a megoldás nem lehetséges, a vásárló kérheti a termék árának arányos csökkentését, vagy lemondhat a szerződésről. Ez nem vonatkozik, ha a vásárló tudott a vásárlási szerződés megsértéséről, vagy maga okozta a vásárlási szerződés megsértését. A hat hónapon belül bekövetkező vásárlási szerződés megsértését akkor is úgy kell tekinteni, hogy az már a termék átvételekor fennállt, ha ez nem ellentétes a termék jellegével, vagy ha ez nem igazolható.

Megszüntethető hibák

Azok a hibák, amelyeknek eltávolítása nem sérti a termék megjelenését, funkcióját és minőségét, és a javítás megfelelően elvégezhető a megállapított határidőn belül, eltávolítható hibák. A hiba jellegének megítélése az eladóhoz tartozik. Az eladó köteles ebben az esetben díjmentesen és indokolatlan késedelem nélkül elhárítani a hibát és javítani a terméket. A vásárló csak akkor kérheti a termék cseréjét, ha ez aránytalan a hiba jellegéhez képest. Ha az előző két lépés nem lehetséges, a vásárló jogosult az ár arányos csökkentésére, vagy lemondhat a szerződésről. Abban az esetben, ha a terméken ugyanaz a eltávolítható hiba jelentkezik még legalább két korábbi javítás után, vagy ha legalább három eltávolítható hiba merül fel a termékben egyszerre, a vásárlónak ugyanazok a jogai vannak, mintha ezek nem lennének eltávolítható hibák.

Nem eltávolítható hibák

Azok a hibák, amelyeket nem lehet eltávolítani, és akadályozzák a termék rendeltetésszerű használatát, nem eltávolítható hibák. Ilyen esetben a vásárlónak joga van a termék cseréjét kérni vagy lemondani a szerződésről. Más nem eltávolítható hiba esetén, amely nem akadályozza a használatot, a vásárlónak jogában áll az ár arányos csökkentését kérni a termék árából.

Viták rendezése

Abban az esetben, ha az eladó a reklamációt jogosulatlanul elutasítja, vagy ha a reklamációs eljárás során más vita merül fel, a vásárlónak joga van bírósági szakértőhöz fordulni, és kikérni tőle a reklamáció jogosságára vonatkozó véleményét. Ha az előző szakértői véleményt az eladó nem ismeri el, vagy ha a vásárlónak különböző véleményeket tartalmazó véleményt nyújt be, mindkét fél jogosult a megfelelő bírósághoz fordulni.